Biała lista podatników+obowiązkowy split payment

Od 2020 roku wykonanie przelewu za transakcję powyżej 15 tys zł na konto inne niż wykazane w rejestrze zwanym białą listą oraz z ominieciem systemu podzielonej płatności będzie skutkowało:
1. niemożliwością zaliczenia faktury w ten sposób opłaconej w koszty oraz sankcją a VAT,
2. solidarną odpowiedzialnością  za ewentualne długi kontrahenta wystawiającego taką fakturę i wynikające właśnie z tej faktury.