Limity 2018

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 5.176.000 zł (1.200.000 euro) obrotu brutto w 2017 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 194.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł 
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 8.627.400 zł  (2.000.000 euro) przychodu 
z 2017 roku
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 1.078.425 zł  (250.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 107.842,50 zł (25.000 euro) przychodów rocznie
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 216.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł