Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na kasy on-line

W  związku z wejściem do stosowania kas fiskalnych nowego typu tzw. kas on-line nastąpi konieczność wymiany kas starego typu na nowe w poniższych terminach:
a. Do 31.12.2019 roku dla firm działających w branży paliwowej  oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji 
b. Do 30.06.2020 dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej oraz świadczący usługi 
w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i prowadzący sprzedaż węgla i materiałów podobnych
c. Do 31.12.2020 dla  branży budowlanej, usług  fryzjerskich, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, dla prawników oraz firm związanych z  działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.