Powrót sankcji w VAT- rok 2017

Od 2017 roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.
 
Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:
- kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
- zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego wyższy od kwoty należnej,
- różnicę podatku do obniżenia za następne okresy wyższą od kwoty należnej,
- zwrot różnicy podatku lub zwrot VAT-u naliczonego, lub różnicę do obniżenia za następne okresy, a powinien był wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie na konto urzędu skarbowego.
 
Poza tym sankcja 30-proc. dotknie też tych, którzy nie złożyli deklaracji VAT-owskiej i nie wpłacili należnego fiskusowi VAT-u. 
 
Procent dodatkowego zobowiązania zwiększy się do 100% VAT-u naliczonego wynikającego z faktur, w przypadku stwierdzenia, że faktury z zawyżonym VAT-em naliczonym:
- zostały wystawione przez nieistniejący podmiot,
- stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
- zawierają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
- potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności.