ULGA NA ZŁE DŁUGI- SKRÓCENIE TERMINU

Od 2019 roku skróceniu ulega termin umożliwiający wierzycielowi i nakazujący dłużnikowi dokonanie korekty ze względu na złe długi: ze 150 do 90 dni licząc od terminu płatności wykazanemu na fakturze.