Wskaźniki 2018

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2018

 

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

843,45

778,14

199,34

183,90

ZUS ZDROWOTNY

319,94

319,94

319,94

319,94

FP i FGŚP

65,31

65,31

0

0

RAZEM

1.228,70zł 

1.163,39zł 

                       519,28zł

503,84 zł 

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2018 wynosi 2.665,80 zł a w przypadku rozliczania skladek w preferencyjnej wysokości 630 zł. Z kolei minimalna podstawa naliczania składki zdrowotnej wynosi 3.554,93 zł.

Kwota składki zdrowotnej możliwa do odliczenia od podatku to 275,51 zł .

Składki od tego rokunależy wpłaca się jedną na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ZUS.  Numer tego rachunku można znexć na stronie www.eskladka.pl podając swój numer NIP i REGON

 
Skala podatkowa 2018 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

85.528 zł

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł

85.528 zł

 

15.395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi 2.100 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 2.000 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1.850 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1.750 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło 1 680 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 1 600 zł 
Minimalne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 1 500 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 1 386 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 1 317 zł
 
Odsetki od zaległości podatkowych od 2012 roku
Od 1 stycznia 2012 do 9 maja 2012 wynosiły 14% w skali roku;
Od  10 maja 2012 roku do 7 listopada 2012 wynosiły 14,5% w skali roku;
Od 8 listopada 2012 roku do 5  grudnia 2012 roku wynosiły 14% w skali roku;
Od 6 grudnia 2012 roku do 9 stycznia 2013 roku wynosiły 13,5 % w skali roku;
Od 10 stycznia 2013 roku do 6 lutego 2013 roku wynosiły 13 % w skali roku; 
Od 7 lutego 2013 roku do 6 marca 2013 roku wynosiły 12,5 % w skali roku; 
Od 7 marca 2013 roku do 8 maja 2013 roku wynosiły 11,5 % w skali roku;  
Od 9 maja 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku wynosiły 11 % w skali roku;
Od 6 czerwca 2013 roku do 3 lipca 2013 roku wynosiły 10,5 % w skali roku;  
Od 4 lipca 2013 roku do 8 października 2014 wynosiły 10 % w skali roku;
Od 9 października 2014 roku wynoszą 8% w skali roku
 
  
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku zlożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego  z tym  podatku  w ciagu 7 dni - mozna wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do  stawki podstawowej
 
Odsetki ustawowe
Od 15 grudnia 2008 roku do 21 grudnia 2014 wynosiły 13% w skali roku;
Od 22 grudnia 2014 roku dp 31 grudnia 2015 rokuwynosiły 8% w skali roku;
Od 01 stycznia 2016 roku wynoszą 7% w skali roku
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382