Limity 2021

Małym podatnikiem VAT jest przedsiebiorca do kwoty 5.418.000 zł (1.200.000 euro) obrotu brutto w 2020 roku (w przypadkach niekrótych przedsiebiorców głównie uzyskującym wynagrodzenie prowizyjne limit jest mniejszy i wynosi 203.000 zł (45.000 euro) obrotu brutto.

Małym podatnikiem z punktu widzenia przepisów CIT i PIT jest przedsiębiortwo do limitu obrotu w 2020 roku w wysokości 9.031.000 zł tj. 2.000.000 euro.

Limit zwolnienia podmiotowego z VAT do kwoty 200.000 zł.
 
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych - od 9.030.600 zł  (2.000.000 euro) przychodu z 2020roku.
 
Limit do ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - do 9.030.600 zł  (2.000.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do przychody opodatkowanych ryczałtem kwartalnie - do 903.060 zł (200.000 euro) przychodów rocznie.
 
Limit do jednorazowej amortyzacji- kwota 226.000 zł (50.000 euro), przy czym limit 3-letni wynosi 200.000 euro.
 
Wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:  20.000 zł.
 
Limit transakcji dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego: 15.000 zł.