Wskaźniki 2021

 

Wysokość składek ZUS dla prowadzących działalność gospodarczą aktualna od stycznia 2021

RODZAJ

KWOTY PODSTAWOWE

KWOTY PREFERENCYJNE

SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

 

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

Z UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM

BEZ UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO

ZUS SPOŁECZNY

998,37

921,06

265,78

245,20

ZUS ZDROWOTNY

381,81

381,81

381,81

381,81

FP i FGŚP

77,31

77,31

0

0

RAZEM

1.457,49 

1.380,18

                                       647,54

627,01

Minimalna podstawa naliczania składek na ubezpieczenie społeczne w 2021 wynosi 3.155,40 zł a w przypadku rozliczania skladek
w preferencyjnej wysokości 840 zł.
Z kolei minimalna podstawa naliczania składki zdrowotnej wynosi 4.242,38 zł.

Kwota składki zdrowotnej możliwa do odliczenia od podatku to 328,78 zł.

Składki od tego rokunależy wpłaca się jedną na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez ZUS.  Numer tego rachunku można znależć na stronie www.eskladka.pl podając swój numer NIP i REGON

 
Skala podatkowa 2021 rok

Podstawa obliczenia podatku

Podatek

ponad

do

 

85.528 zł

17 % minus kwota zmniejszająca podatek 

85.528 zł

 

14.539,76 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 
Płace
Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 2.800 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wynosiło 2.600 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wynosiło 2.250 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosiło 2.100 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2017 roku wynosiło 2.000 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2016 roku wynosiło 1.850 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wynosiło 1.750 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2014 roku wynosiło 1 680 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2013 roku wynosiło 1 600 zł 
Minimalne wynagrodzenie w 2012 roku wynosiło 1 500 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku wynosiło 1 386 zł
Minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wynosiło 1 317 zł
 
Odsetki od zaległości podatkowych od 2012 roku
Od 1 stycznia 2012 do 9 maja 2012 wynosiły 14% w skali roku;
Od  10 maja 2012 roku do 7 listopada 2012 wynosiły 14,5% w skali roku;
Od 8 listopada 2012 roku do 5  grudnia 2012 roku wynosiły 14% w skali roku;
Od 6 grudnia 2012 roku do 9 stycznia 2013 roku wynosiły 13,5 % w skali roku;
Od 10 stycznia 2013 roku do 6 lutego 2013 roku wynosiły 13 % w skali roku; 
Od 7 lutego 2013 roku do 6 marca 2013 roku wynosiły 12,5 % w skali roku; 
Od 7 marca 2013 roku do 8 maja 2013 roku wynosiły 11,5 % w skali roku;  
Od 9 maja 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku wynosiły 11 % w skali roku;
Od 6 czerwca 2013 roku do 3 lipca 2013 roku wynosiły 10,5 % w skali roku;  
Od 4 lipca 2013 roku do 8 października 2014 wynosiły 10 % w skali roku;
Od 9 października 2014 roku wynoszą 8% w skali roku
 
  
Odsetki budżetowe obniżone mają zastosowanie w przypadku zlożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji i dopłaty związanego  z tym  podatku  w ciagu 7 dni - mozna wówczas stosować odsetki obniżone o 25% w stosunku do  stawki podstawowej
 
Odsetki ustawowe
Od 15 grudnia 2008 roku do 21 grudnia 2014 wynosiły 13% w skali roku;
Od 22 grudnia 2014 roku dp 31 grudnia 2015 rokuwynosiły 8% w skali roku;
Od 01 stycznia 2016 roku wynoszą 7% w skali roku
 
Ewidencja przebiegu pojazdu

Okres

od 14.11.2007 - nadal
(w zł)

Stawka za 1 km przebiegu:

 

a) samochodu osobowego

 

- o poj. skok. do 900 cm3

0,5214

- o poj. skok. pow. 900 cm3

0,8358

b) motocykla

0,2302

c) motoroweru

0,1382