Aktualności podatkowe

CIT 9% DLA MAŁYCH PODATNIKÓW

 Wprowadzono w 2019 roku  9% podatku CIT (dla spółek z o.o. i akcyjnych) dla małych podatników (tj. podmiotów, które nie przekraczają obrotu 1,2 mln euro czyli 5.135.000 zł). W przypadku przekroczenia tej wartości podatek za cały rok wyniesie 19%). W 2020 roku planowane jest podwyższenie limitu kwalifikującego podatnika jako małego podatnika do 2 mln euro.

ZALICZENIE W KOSZTY WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH W PRZYPADKU POJAZDÓW OSOBOWYCH UŻYWANYCH DO CELÓW MIESZANYCH

Począwszy od 2019 roku w przypadku używania samochodów osobowych i motocykli do celów mieszanych (to sytuacje gdy odliczamy 50% VAT) możemy do kosztów podatkowych zaliczyć jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych (paliwo, serwis, myjnia itp.).

Przykład: faktura za paliwo na kwotę 123 zł [100 zł netto+23 zł VAT]: w pierwszej kolejności odliczamy 50% VAT czyli 11,50 zł- pozostaje kwota 111,50 zł (123 minus 11,50); do kosztów podatkowych możemy zaliczyć 111,50 zł*75% czyli 83,63 zł

ULGA NA ZŁE DŁUGI- SKRÓCENIE TERMINU

Od 2019 roku skróceniu ulega termin umożliwiający wierzycielowi i nakazujący dłużnikowi dokonanie korekty ze względu na złe długi: ze 150 do 90 dni licząc od terminu płatności wykazanemu na fakturze.

Podział źródeł przychodów i kosztów od 2018 roku

Od tego roku źródła przychodów będą rozdzielane na dwie grupy: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Do tego drugiego będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2018

Podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Opodatkowanie prywatnego najmu 2018

Stawka ryczałtowego podatku od prywatnego najmu dla przychodów powyżej 100.000 zł w roku podatkowym wynosi obecnie 12,5 %. Kwota przychodu do 100.000 zł nadal jest opodatkowana stawką 8,5%

Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok-konsekwencje podatkowe

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Nowy limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku świadczenia niektórych usług (doradczych i prawnych) a także obrotu niektórymi towarami (m.in. towarami akcyzowymi) nie ma możliwości zwolnienia z VAT bez względu na obrót.

Od 2017 roku stawka 15 % CIT dla małych podatników

Część podatników podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła od 2017 roku opłacać CIT według stawki 15%- dotyczy to tych podmiotów , u których wartość przychodów brutto w roku 2016 nie przekroczy kwoty 5.157.000 zł oraz większości rozpoczynających działalność. To jedna z niewielu pozytywnych zmian na 2017 rok.

Powrót sankcji w VAT- rok 2017

Od 2017 roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.
 
Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:
- kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

Strony