Aktualności podatkowe

Ulga za złe długi również w PIT i CIT

Od 2020 roku wierzyciel będzie miał możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu jej terminu płatności wskazanego na fakturze lub w umowie

Obowiązkowa wymiana kas fiskalnych na kasy on-line

W  związku z wejściem do stosowania kas fiskalnych nowego typu tzw. kas on-line nastąpi konieczność wymiany kas starego typu na nowe w poniższych terminach:
a. Do 31.12.2019 roku dla firm działających w branży paliwowej  oraz świadczące usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji 
b. Do 30.06.2020 dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej oraz świadczący usługi 
w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania i prowadzący sprzedaż węgla i materiałów podobnych

Faktury do paragonów

Od 2020 roku wystawienie faktury do paragonu możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy. Co istotne tylko niektóre kasy fiskalne są skonfigurowane w taki sposób by drukować paragon z numerem NIP nabywcy z tego powodu należy przed transakcją zgłaszać sprzedawcy chęć otrzymania faktury VAT. Zarówno wystawienie jak i ujęcie w kosztach faktury wbrew powyższej zasadzie skutkuje sankcjami karnymi.

Biała lista podatników+obowiązkowy split payment

Od 2020 roku wykonanie przelewu za transakcję powyżej 15 tys zł na konto inne niż wykazane w rejestrze zwanym białą listą oraz z ominieciem systemu podzielonej płatności będzie skutkowało:
1. niemożliwością zaliczenia faktury w ten sposób opłaconej w koszty oraz sankcją a VAT,
2. solidarną odpowiedzialnością  za ewentualne długi kontrahenta wystawiającego taką fakturę i wynikające właśnie z tej faktury.
 

CIT 9% DLA MAŁYCH PODATNIKÓW

 Wprowadzono w 2019 roku  9% podatku CIT (dla spółek z o.o. i akcyjnych) dla małych podatników (tj. podmiotów, które nie przekraczają obrotu 1,2 mln euro czyli 5.135.000 zł). W przypadku przekroczenia tej wartości podatek za cały rok wyniesie 19%). W 2020 roku planowane jest podwyższenie limitu kwalifikującego podatnika jako małego podatnika do 2 mln euro.

ZALICZENIE W KOSZTY WYDATKÓW EKSPLOATACYJNYCH W PRZYPADKU POJAZDÓW OSOBOWYCH UŻYWANYCH DO CELÓW MIESZANYCH

Począwszy od 2019 roku w przypadku używania samochodów osobowych i motocykli do celów mieszanych (to sytuacje gdy odliczamy 50% VAT) możemy do kosztów podatkowych zaliczyć jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych (paliwo, serwis, myjnia itp.).

Przykład: faktura za paliwo na kwotę 123 zł [100 zł netto+23 zł VAT]: w pierwszej kolejności odliczamy 50% VAT czyli 11,50 zł- pozostaje kwota 111,50 zł (123 minus 11,50); do kosztów podatkowych możemy zaliczyć 111,50 zł*75% czyli 83,63 zł

ULGA NA ZŁE DŁUGI- SKRÓCENIE TERMINU

Od 2019 roku skróceniu ulega termin umożliwiający wierzycielowi i nakazujący dłużnikowi dokonanie korekty ze względu na złe długi: ze 150 do 90 dni licząc od terminu płatności wykazanemu na fakturze.

Podział źródeł przychodów i kosztów od 2018 roku

Od tego roku źródła przychodów będą rozdzielane na dwie grupy: działalność gospodarcza i zyski kapitałowe. Do tego drugiego będą zaliczane m.in. dywidendy, przychody z umorzenia udziałów. W związku z tym przychody i koszty będą rozliczane w ramach poszczególnego źródła. Dotyczy to także strat; jeżeli w którymś ze źródeł pojawi się strata, to nie będzie można jej skompensować z dochodem z drugiego źródła. Stratę będzie można odliczyć w ramach tego samego źródła przez kolejne 5 lat (w każdym roku nie więcej niż 50 proc.).

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 2018

Podwyższono z 3.500 zł do 10.000 zł limit jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, który umożliwia jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków do kosztów uzyskania przychodów.

Opodatkowanie prywatnego najmu 2018

Stawka ryczałtowego podatku od prywatnego najmu dla przychodów powyżej 100.000 zł w roku podatkowym wynosi obecnie 12,5 %. Kwota przychodu do 100.000 zł nadal jest opodatkowana stawką 8,5%

Strony