Aktualności podatkowe

Limit transakcji gotówkowych na 2017 rok-konsekwencje podatkowe

Od 1 stycznia 2017 r. firmowe płatności powyżej 15 tys. zł będą mogły być dokonywane tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego – przewiduje podpisana nowelizacja ustaw o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie ze zmianami podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji powyżej kwoty 15.000 zł została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Nowy limit zwolnienia z VAT od 2017 roku

W2017 roku zwiększa się limit zwolnienia z podatku VAT z 150.000 zł do 200.000 zł. Przepisy przejściowe pozwalają podatnikom, których obrót w 2016 roku przekroczył dotychczasowy limit 150.000 zł ale nie osiągnął kwoty 200.000 zł na skorzystanie ze zwolnienia w 2017 roku.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku świadczenia niektórych usług (doradczych i prawnych) a także obrotu niektórymi towarami (m.in. towarami akcyzowymi) nie ma możliwości zwolnienia z VAT bez względu na obrót.

Od 2017 roku stawka 15 % CIT dla małych podatników

Część podatników podatku dochodowego od osób prawnych będzie mogła od 2017 roku opłacać CIT według stawki 15%- dotyczy to tych podmiotów , u których wartość przychodów brutto w roku 2016 nie przekroczy kwoty 5.157.000 zł oraz większości rozpoczynających działalność. To jedna z niewielu pozytywnych zmian na 2017 rok.

Powrót sankcji w VAT- rok 2017

Od 2017 roku naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli podatkowej będzie mógł nałożyć na podatnika dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania z tytułu VAT albo 30% kwoty zawyżenia zwrotu różnicy czy VAT-u naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia za następne okresy rozliczeniowe. Skorygowanie błędu może zmniejszyć stawkę z 30% do 20%.
 
Dodatkowe zobowiązanie pojawi się, jeśli fiskus stwierdzi, że VAT-owiec w złożonej deklaracji wykazał:
- kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

Deklaracje VAT-UE i VAT-27 od 2017

Od 2017 roku deklaracje podsumowujące VAT-UE oraz VAT-27 mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i tylko w okresach miesięcznych.

 

Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Zwolnienie z VAT a obowiązek składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT, świadczący usługi o których mowa w art. 28b ustawy o VAT na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej,  mają obowiązek złożyć, przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz podatnika z Unii, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i zadeklarować w nim świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE. Następnie powinni miesięcznie lub kwartalnie sporządzać deklaracje VAT-UE.

Odwrotne obciążenie - rozszerzenie katalogu w 2017 roku

Ustawodawca  od 2017 roku powiększył katalog towarw i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Objął on większość robót budowalnych  świadczonych przez podwykonawcóe. Ponadto obciążęniem zwrotnym objęto także procesory, jednak pod warunkiem gdy transakcja przekracza 20.000 zł.

Strony