Aktualności podatkowe

Deklaracje VAT-UE i VAT-27 od 2017

Od 2017 roku deklaracje podsumowujące VAT-UE oraz VAT-27 mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i tylko w okresach miesięcznych.

 

Zwolnienie z VAT a import usług

Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub rezygnujący z tego zwolnienia również muszą rozliczyć podatek od towarów i usług związany z importem usług. W związku z tym, że nie mają oni jednak możliwości obniżenia podatku należnego- naliczony podatek muszą w całości wpłacić do urzędu skarbowego.

Zwolnienie z VAT a obowiązek składania deklaracji VAT-UE

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia od VAT, świadczący usługi o których mowa w art. 28b ustawy o VAT na rzecz kontrahentów z Unii Europejskiej,  mają obowiązek złożyć, przed wykonaniem pierwszej usługi na rzecz podatnika z Unii, zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i zadeklarować w nim świadczenie usług na rzecz kontrahentów z UE. Następnie powinni miesięcznie lub kwartalnie sporządzać deklaracje VAT-UE.

Odwrotne obciążenie - rozszerzenie katalogu w 2017 roku

Ustawodawca  od 2017 roku powiększył katalog towarw i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Objął on większość robót budowalnych  świadczonych przez podwykonawcóe. Ponadto obciążęniem zwrotnym objęto także procesory, jednak pod warunkiem gdy transakcja przekracza 20.000 zł.

Strony