Aktualności podatkowe

ZUS zdrowotny z tytułu powołań

Wynagrodzenia z tytułu powołania do zarządu oraz do funkcji prokurenta od 2022 roku będą podlegać ozusowaniu składką zdrowotną w wysokości 9% podstawy wynagrodzenia (nie będą nadal podlegać składkom społecznym).

OBOWIĄZKOWA INSTALACJA TERMINALI PŁATNICZYCH

Z 2022 rokiem firmy sprzedające swoje towary i usługi konsumentom i ewidencjonujące ten obrót na kasie fiskalnej mają obowiązek instalacji terminala płatniczego w każdym miejscu wykonywania tych czynn0ści. Od lipca 2022 roku dodatkowym wymogiem w przypadku użytkowania kas fiskalnych on-line będzie użytkowania terminala zintegrowanego z kasą fiskalną. Niedstosowanie się do tego wymogu grozi karą w kwcie 5.000 zł.

LIKWIDACJA PRAWA DO ODLICZENIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ

Nowy Ład z 2022 rokiem likwiduje prawo do odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Do 2021 roku włącznie składka zdrowotna dla osób prowadzących działalność gospodarczą była stała, nieuzależniona od przychodu czy też obrotu a jej większa część mogła zostać odliczona od podatku.
Od 2022  roku nie będzie jej można jej w żadnej częśći odliczyć od podatku ani od dochodu i nie będzie ona też stanowić kosztu.