Oferta

 

Zakres usług świadczonych przez nasze biuro rachunkowe: 
 
SPRAWY KSIĘGOWE
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku  dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie rozliczeń prywatnych najmów,
 • sporządzanie rejestrów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzanie deklaracji JPK-VAT, VAT-UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia,
 • przygotowywanie miesięcznych i kwartalnych rozliczeń podatkowych PIT i  CIT,  
 • sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, CIT-8, PIT-28
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.
 
SPRAWY KADROWO-PŁACOWE
 • rozliczenia składek ZUS właścicieli firm,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymogami przepisów prawa pracy i ZUS,
 • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń pracowników: PIT-4R , PIT-8AR, PIT-40 oraz PIT-11,
 • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji,
 • przygotowanie umów o pracę, aneksów do tych umów, wypowiedzeń,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło),
 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński),
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i członków ich rodzin z ZUS,
 • kontrola terminów badań lekarskich i szkoleń BHP, 
 • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników.