Cennik

 

Poniższy cennik stawek miesięcznego rozliczenia ma jedynie charakter orientacyjny, a ostateczna cena za świadczone przez nas usługi jest ustalana z Klientami w ramach indywidualnych rozmów.
 
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  od 200 zł
Książka przychodów i rozchodów  od 250 zł
Księga handlowa (pełna księgowość) od 750 zł
Obsługa kadrowo- płacowa jednej osoby 50 zł
Rozliczenie spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej: dodatkowo za rozliczenie każdego wspólnika 30 zł
Ponadto:
  • cena za kompleksowe rozliczenie roczne firmy stanowi równowartość średniej kwoty usług księgowych z zamykanego roku,
  • wystwawienie w imieniu klienta faktury sprzedażowej: 5 zł netto za 1 sztukę,
  • ceny innych usług dodatkowych ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.